De Paardengroep

De Menvereniging in Wageningen!

Volg de Paardengroep

  

SponsorenWat is mennen?


Mennen is het besturen van paard en wagen. Omdat je bij het mennen achter je paard zit, in plaats van erop, wat bij de meeste andere disciplines het geval is, zal je dus meer ‘op afstand’ moeten communiceren met je paard. Het belangrijkst hierbij zijn de leidsels. Dit zijn als het ware verlengde teugels van bijna 4,5 meter lang, waarmee de koetsier direct contact heeft met de paardenmond. Daarnaast gebruik je een lange zweep, die je kunt zien als een vervanging van de benen van een ruiter, en is je stem van belang. Een menpaard kent commando’s als halt, stap en draf en ook met intonatie kun je je paard dingen duidelijk maken. 

Het bekendste systeem waar in Nederland mee gemend wordt is het Achenbach systeem. Dit systeem is eind 19e eeuw ontworpen door Benno von Achenbach en heeft paardvriendelijkheid en veiligheid voorop staan. Het belangrijkste in deze methode is dat met één hand gereden kan worden, doordat altijd beide leidsels door de linkerhand worden vastgehouden. De rechterhand kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld verkeerstekens, maar ook ter ondersteuning van de linkerhand, wat de veiligheid ten goede komt. Paardvriendelijkheid komt naar voren in het feit dat bij het sturen van bijvoorbeeld een bocht naar links niet getrokken wordt aan het linkerleidsel, maar met het rechterleidsel wordt gegeven en daarmee wat wordt verlengd en ruimte wordt gegeven. Als het paard deze beweging van de handen van de koetsier volgt, zal hij automatisch naar links buigen en heeft op deze manier meer ruimte om de bocht te maken, wat de kans op uitglijden aanzienlijk verkleint en vriendelijker is voor de paardenmond. 


Ook worden binnen de mensport wedstrijden gereden, waarbij de dressuur, vaardigheid en marathon de bekendste zijn. De dressuur verschilt in opzet niet veel van een dressuurwedstrijd zoals we die ook onder het zadel kennen: er wordt een proef gereden die uit een serie opeenvolgende verplichte figuren bestaat. Bij de vaardigheid wordt een parcours gereden waarbij in een vaste volgorde door poortjes van pionnen met balletjes gereden moet worden. Het doel hierbij is zo snel mogelijk het parcours af te leggen en daarbij alle ballen op de pionnen te laten liggen. De marathon is het spectaculairste wedstrijdonderdeel. Hierbij wordt een aantal hindernissen gereden, waar in tegenstelling tot de springsport niet overheen wordt gesprongen, maar in een vaste volgorde door de verschillende doorgangen wordt gereden. Worden alle drie de bovengenoemde onderdelen in een wedstrijd opgenomen, dan is er sprake van een samengestelde menwedstrijd.

...........................................


...................................

Nieuws

Inschrijving mencursus 2019 is geopend! lees verder...

Contact

Postadres:

Menvereniging

De Paardengroep

Bornsesteeg 2

6708 PE Wageningen

Rekeningnr: 

NL38 ABNA 062 70 34 454

Ons verenigingspaard is iets buiten Wageningen gehuisvest.

Voor meer informatie over 

De Paardengroep kunt u 

contact opnemen met

Merel Schouten via  depaardengroep@gmail.com

of +31(0)683222729


Voor de snelste reactie op vragen en informatie over onze rondritten, raden wij contact via de e-mail aan.